ข้อมูลบุคลากร
ดร.สุรางคนา สุขเลิศ
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.ปัทมา ธรรมดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นางต้อย สุรคำ
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชา
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นายบุญชู ฉุนกระโทก
  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานฟาร์มโคนม
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     เรียนสัตวบาล ต้องเลี้ยงไก่เนื้อ ในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
     วิชาการผลิตสัตว์ปีกต้องเลี้ยงไก่เนื้อตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงชำแหละ และทำอาหาร วึ่งนักศึกษาทุกคนในวิชานี้ต้องทำเป็น และสามารถประยุกต์ได้ เพื่อเก็บข้อมูล

     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่
     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่ วันที่ 6 มีนาคม 2564

     6 มีค 64 นักศึกษา และ อาจารย์เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนม บ้านบึง ชลบุรี ได้รับรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณกฤชสฤษฎ์ ปิดดามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง ชลบุรี
     6 มีค 64 นักศึกษา และ อาจารย์เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนม บ้านบึง ชลบุรี ได้รับรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณกฤชสฤษฎ์ ปิดดามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง ชลบุรี


เรียนสัตวบาล ต้องเลี้ยงไก่เนื้อ ในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระบือภายใต้โครงการกระบือแปลงใหญ่
6 มีค 64 นักศึกษา และ อาจารย์เข้าเยี่ยมชม สหกรณ์โคนม บ้านบึง ชลบุรี ได้รับรับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณกฤชสฤษฎ์ ปิดดามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง ชลบุรี
น้องๆ ป5-ม3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและขอศึกษาวิชาสัตวศาสตร์เบี้ยงต้น
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.