เจ้าหน้าที่
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นางสาวจำนงค์ พิมขาว
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชาและดูแลอาคารแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นางต้อย สุรคำ
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชา
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.