คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์“ (ครั้งที่ 2) เลื่อนเป็นวันที่ 28 เมษายน 2561  (อ่าน 110) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 99) 
คำสั่งแต่งตัั้งให้บุคลากรปฏิบัติงงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (เดือน กุมภาพันธ์ 2561) (อ่าน 90) 
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับเว็บไซด์สารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 104) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 5 “การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล“ (ดำเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2561) (อ่าน 101) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์“ (ครั้งที่ 1) ดำเนินการวันที่ 18 มีนาคม 2561 (อ่าน 77) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการย่อยที่ 7 “โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ“ (อ่าน 74) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 69) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ (ครั้งที่ 2) (อ่าน 75) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์“ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการวันที่ 21 เมษายน 2561 (อ่าน 71) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 4 “เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ“ (ดำเนินการวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) (อ่าน 72) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์อย่างอย่างยืน“ (อ่าน 75) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฟาร์ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 72) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ (ครั้งที่ 1) (อ่าน 82) 
คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 76) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เพิ่มเติม) (อ่าน 69) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (อ่าน 70) 
คำสั่งแต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 2 “การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์“ (ดำเนินกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม 2561) (อ่าน 69) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา (อ่าน 70) 
คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (เดือน มกราคม 2561) (อ่าน 74) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.