ภาพกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 (อ่าน 417) 
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561 (อ่าน 459) 
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561 (อ่าน 310) 
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561 (อ่าน 308) 
กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ดำเนินการวันที่ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน 303) 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๑) วันที่ 18 มีนาคม 2561 (อ่าน 441) 
โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (อ่าน 219) 
กิจกรรมการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ดำเนินการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561) (อ่าน 187) 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (อ่าน 236) 
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 277) 
นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 232) 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561 (อ่าน 210) 
การจัดอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา“ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 188) 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 วันที่ 2-30 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่าน 249) 
กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 เมษายน 2560 (อ่าน 214) 
กิจกรรมที่ 6 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ระวห่างวันที่ 20 มี.ค. - 28 เม.ย. 2560 (อ่าน 176) 
กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2560 (อ่าน 216) 
กิจกรรมที่ 2 นักสัตวบาลจิตอาสา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 392) 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ (ดำเนินการวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) (อ่าน 176) 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (อ่าน 334) 
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.