ภาพกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (อ่าน 12)   
นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 14)   
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 14)   
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561 (อ่าน 11)   
การจัดอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา“ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 8)   
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่าน 5)   
กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 เมษายน 2560 (อ่าน 7)   
กิจกรรมที่ 6 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล ระวห่างวันที่ 20 มี.ค. - 28 เม.ย. 2560 (อ่าน 3)   
กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 (อ่าน 3)   
กิจกรรมที่ 2 นักสัตวบาลจิตอาสา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 8)   
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (อ่าน 2)   
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 7 มีนาคม 2561
นิทรรศการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.