ผลงานวิจัย
  แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการและงานวิจัย
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  ข่าวรับสมัครงาน มทร.ตอ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  25
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,047
 เยี่ยมชมปีนี้ :  9,389
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  80,401
 IP :  35.172.203.87
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
  โครงการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ     
คณะเกษตรศาสตร์และทรีพยากรธรรมชาติ ได้ถ่ายทำคลิปวิดิโอ นิทรรศการวิชาการของสาขาวิชาประมง (อ่าน 20)  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอ นิทรรศการวิชาการของสาขาวิชาประมง เรื่อง“การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การใช้สารชีวภาพจากไส้เดือนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเพาะพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ“ ...
กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ปล่อยปลา (อ่าน 26)
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ปล่อยปลา จัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์และทร ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. หัวหน้าสาขาและคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาประมง ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับผู้ป่ายโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยตำบลบางพระ จ.ชลบุรี  (อ่าน 18) การเลี้ยงไส้เดือนเพื่องานด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อ่าน 208)
มีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในการทำปัญหาพิเศษ และงานวิจัย มีนักศึกษา จากหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชา สัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน รวมทั้งนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ...
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูง (อ่าน 220)
เป็นโครงการวิจัยด้านการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดย อ.ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต และให้นักศึกษาสาขาวิชาประมงได้มีส่วนร่วมในการทำปัญหาพิเศษ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 27)   ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 31)  
ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 23)   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนปีการศึกษา2564 (อ่าน 130)
จุลสาร ตอน การเลี้ยงกุ้งปลอดยาปฏิชีวนะ (อ่าน 142)
การเลี้ยงกุ้งปลอดยาปฏิชีวนะ ...
รับรางวัลพระพฤหัสบดี (อ่าน 80)
หัวหน้าสาขาวิชาประมง ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทครูและคณาจารย์ จากคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ...
  กิจกรรมนักศึกษา     
งานสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 217)
ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานและได้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน จ.ฉะเชิงเทรา ...
กุ้งปลอดยา (อ่าน 160)
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 คณบดี หัวหน้าสาขาและอ.ประจำวิชา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทต่างๆ ทั้ง 3 บริษัทเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการสหกิจศึกษา ...
ผลงานการผลิตมูลไส้เดือนของนักศึกษา (อ่าน 152)
ผลงานการผลิตมูลไส้เดือนของนักศึกษาร่วมกับงานวิจัยอาจารย์ประจำวิชาสาขาประมง ...
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 166)
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ...
บริการวิชาการ การจัดตู้ปลาผสมผสาน (อ่าน 168)
ภายในงาน สาขาวิชาประมง ได้จัดบริการวิชาการ การจัดตู้ปลาผสมผสานให้กับประชาชนที่สนใจ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ...
พิธีปิดกีฬาดอกหญ้าเกมส์ ครั้งที่ 15 (อ่าน 160)
พิธีปิดกีฬาดอกหญ้าเกมส์ ครั้งที่ 15 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรชาติ ภายในงาน มีกิจกรรมประกวด ดาว เดือน มิสควีน และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ พี่และน้องผ่านการบูมของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก     
กรมประมง (อ่าน 163)
เวปไซต์กรมประมงเพื่อรับข่าวสาร ...
อ่างเก็บน้ำบางพระ (อ่าน 85)
มาเที่ยวในโซนชลบุรี แวะมาสูดอากาศ ชมวิว สัมผัสธรรมชาติ สบายๆ ร่มรื่นกันได้ที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ...
จุลสาร ตอน ผักปลอดภัยจากสารพิษ (อ่าน 124)

งานสัตว์น้ำไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่องานด้านเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบผลผลิตสูง
กรมประมง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.