ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย  (เข้าชม : 54) 
 งานราชมงคลน้อมเกล้า กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก (เข้าชม : 50) 
 โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 (เข้าชม : 52) 
 กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง (เข้าชม : 60) 
 ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 (เข้าชม : 81) 
 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 57) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนน้องเลี้ยงปลา ดำเนินการในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 (เข้าชม : 70) 
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาประมงเข้าร่วม โครงการโครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู้ธรรมชาติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 (เข้าชม : 78) 
 กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  (เข้าชม : 184) 
 งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก (เข้าชม : 284) 
 นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (เข้าชม : 228) 
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 (เข้าชม : 281) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง (เข้าชม : 253) 
 โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ (เข้าชม : 259) 
 โครงการเนินแสนสุข (เข้าชม : 297) 
 ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง (เข้าชม : 170) 
 ร่วมจัดนิทรรศการ สาหร่ายพวงองุ่น กับ โรงเรียนแสนสุข (เข้าชม : 280) 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (เข้าชม : 230) 
 โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (เข้าชม : 269) 
 เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง (เข้าชม : 338) 
มีข้อมูลทั้งหมด  26  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย
งานราชมงคลน้อมเกล้า กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก
โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.