ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (เข้าชม : 15) 
 ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี  (เข้าชม : 4) 
 โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp) (เข้าชม : 15) 
 นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี  (เข้าชม : 16) 
 งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (เข้าชม : 41) 
 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย  (เข้าชม : 90) 
 งานราชมงคลน้อมเกล้า กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก (เข้าชม : 79) 
 โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 (เข้าชม : 80) 
 กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง (เข้าชม : 94) 
 ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 (เข้าชม : 108) 
 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 (เข้าชม : 86) 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนน้องเลี้ยงปลา ดำเนินการในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 (เข้าชม : 88) 
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาประมงเข้าร่วม โครงการโครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู้ธรรมชาติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 (เข้าชม : 98) 
 กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  (เข้าชม : 223) 
 งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก (เข้าชม : 324) 
 นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (เข้าชม : 263) 
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 (เข้าชม : 312) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง (เข้าชม : 286) 
 โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ (เข้าชม : 288) 
 โครงการเนินแสนสุข (เข้าชม : 344) 
มีข้อมูลทั้งหมด  31  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี
โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp)
นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.