ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาประมง ร่วมพิธีมุทิตาจิต
  หมวด  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ประกาศ  25-04-2560


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมนักศึกษา
  นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช 
  ปฏิทินการศึกษา 2560 
  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม 
  เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 
  เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี 

เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.