นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  หมวด  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ประกาศ  25-01-2561

นายนนทศักดิ์ เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

อาจารย์ศรัณยา รักเสรี หัวหน้าสาขาวิชาประมง อาจารย์วราทิตย์ ดลสุจิต นายประเสริฐ พิศวงค์

พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2561 

 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 


เตร่ียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน, จัดตู้พรรณไม้น้ำ

  

 

แพ็คปลาใส่ถุง

ตอบคำถามทางประมง


แข่งคำศัพท์มีนวิทยา
ได้ที่ 2 ตอบคำถามทางประมง


นศ.ธัญญารัตน์ ปี2และมติชน ทอ.3 ได้ที่ 1 ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามมีนวิทยา


นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามทางประมง


 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  1  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมนักศึกษา
  การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   
  โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp) 
  งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 
  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย  
  งานราชมงคลน้อมเกล้า กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก 

การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี
โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp)
นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.