การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  หมวด  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ประกาศ  13-02-2562
                     สรุปการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4
               วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
                             การแข่งขันสาขาวิชาประมง

1. ตอบคำถามทางการประมง (ประเภททีม 2 คน)
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  1. นางสาวธัญญารัตน์ คนซื่อ    ปี 3
                      2. นายนันทวัฒน์ เผือกจิตร     ปี 3

2. การแข่งขันการวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลสด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี (ประเภทเดี่ยว)
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  1. นางสาวววรณพร แซ่เตีย     ปี 3

3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางประมง (ประเภทเดี่ยว)
ได้รางวัลชมเชย (อันดับที่ 5)    1. นายศุภวิชญ์ ศรีโสภา      ปี 3

4. การจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม (ประเภททีม 2 คน)
ได้รางวัลชมเชย (อันดับที่ 7)    1. นางสาวณัฎธิดา บูรพาสิงห์   ปี 3
                       2. นางสาววรรณพร พัฒน์ทอง   ปี 3

5. การแข่งขันการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (ประเภททีม 2 คน)
ได้รางวัลชมเชย (อันดับที่ 9)    1. นายจิรดิษย์ ยี่ทอง        ปี 3
                       2. นายศุภชัย วงศ์ชมพู       ปี 3 มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  42  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมนักศึกษา
  นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้าศึกษาดูงานที่ วันเพ็ญ ดลเสถียรฟาร์ม การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
  กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2562 
  กิจกรรมทำบุญสาขาวิชา และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ปี 4 (บายเนียร์) ในวันที่ 20 เมษายน 2562ณ อาคารประมง ห้อง ปม.14 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 
   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลกร นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาประมง ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายภูวดล สกุลเดช  

นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้าศึกษาดูงานที่ วันเพ็ญ ดลเสถียรฟาร์ม การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ซ้งพันธุ์ปลาพานักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำบุญสาขาวิชา และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ปี 4 (บายเนียร์) ในวันที่ 20 เมษายน 2562ณ อาคารประมง ห้อง ปม.14
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.