เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต
  หมวด  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ประกาศ  11-04-2560

                       ด้วยสาขาวิชาประมง เปิดสอนรายวิชา หัวข้อเฉพาะทางการประมง และการจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จึงนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว จำนวน 10 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน ๒ ท่าน ไปเยี่ยมชมส่วนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากยิ่งขึ้น โดยเข้าศึกษาดูงานและอบรมเทคนิคเฉพาะทางพันธุกรรม 


   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมนักศึกษา
  นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช 
  ปฏิทินการศึกษา 2560 
  ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาประมง ร่วมพิธีมุทิตาจิต 
  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม 
  เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี 

เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.