ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม
  หมวด  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ประกาศ  20-04-2560
       กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตอ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม ศิลห้าเตือนใจ ห่างไกลยาเสพติด

 


     ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมนักศึกษา
  นักศึกษาวิชาประมงร่วมมือกันทำสนามเปตองของสาขาวิชา 
  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
  พิธีไหว้ครู 
  นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช 
  ปฏิทินการศึกษา 2560 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.