รับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี
  หมวด  ข่าวสหกิจศึกษา   วันที่ประกาศ  22-01-2561

นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำนวน 10 ทุน

ในงาน "วันกุ้งจันท์ตะวันออก" 61 (ครั้งที่ 22)" ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

ณ ห้องณุลักษณา ชั้น 3 โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี    ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษา
  ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง 
  งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ 

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.