โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย
  หมวด  ข่าวสารศิษย์เก่าประมงบางพระ   วันที่ประกาศ  02-02-2561
               ปลาดุกเป็นสัตว์น้ำที่คนไทยนิยมบริโภคมาแต่โบราณกาล  แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่สองรองมาจากปลานิล โดยผลผลิตแต่ละปีสูงกว่า 1.5 แสนตัน โดยปลาดุกที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลาดุกลูกผสมอุยเทศ ซึ่งเป็นปลาดุกลุกผสมระหว่างปลาดุกอุยเพศเมียและปลาดุกอัฟริกันเพศผู้  ส่วนปลาดุกด้านและปลาดุกอุยซึ่งเป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่เคยเลี้ยงมากในอดีตกลับไม่ได้รับความสนใจ  และกำลังจะหมดไปจากธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามปลาดุกอุยก็มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นปัจจัยที่ควบคุมการขยายตัวของการปลาเลี้ยงดุกลูกผสมอุยเทศ เพราะใช้เป็นแม่พันธุ์  การลดน้อยลงของปลาดุกอุยทำให้การผลิตพันธุ์ปลาดุกลูกผสมอุยเทศมีความไม่แน่นอน  โดยแหล่งแม่พันธุ์ปลาดุกอุยที่สำคัญคือปลาดุกอุยธรรมชาติที่เข้าไปอาศัยเจริญเติบโตในนาปลาสลิด 
             อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งเลี้ยงปลาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ในเขตลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของทะเลและนำจืด  ทำให้มีแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ดินถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญทางธรรมชาติ และด้วยดินในเขตนี้มีแร่ธาตุสูงจากอิทธิพลน้ำเค็มทำให้ปลาที่อาศัยแหล่งนี้มีรสชาติดี  อำเภอบางบ่อเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาดุกด้านแห่งแรกของไทยในราวปี พ.ศ. 2498 เพราะเป็นทำเลเหมาะสม แต่ปัจจุบันถูกทดแทนด้วยการเลี้ยงปลาสลิดซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า จนกลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถึงกระนั้น ปลาดุกอุยที่เข้ามาอาศัยในนาปลาสลิดก็ยังเป็นผลผลิตพลอยได้ที่สำคัญ ปลาดุกอุยไข่แก่ที่ส่งขายให้ฟาร์มเพาะปลาดุกมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 150-200 บาท
            ดังนั้นหากเพาะปลาดุกอุยปล่อยลงเลี้ยงในนาปลาสลิดในจำนวนที่เหมาะสมจะทำให้นาปลาสลิดมีผลผลิตปลาดุกอุยมากขึ้นและปริมาณผลผลิตที่แน่นอน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเล็งเห็นว่าการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในเขต อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีผลต่อการเพิ่มรายได้ในทางตรงจากผลผลิตปลาดุกที่เป็นผลพลอยได้เพิ่มขึ้น และทำให้ประเทศมีความมั่นคงของการผลิตอาหารเป็นผลทางอ้อมจากการที่ประเทศไทยมีแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกอุยที่มีคุณภาพและมีจำนวนแน่นอน

โครงการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย
สถานที่ดำเนินโครงการ    ชุมชนคลองเปร็ง    อำเภอบางบ่อ      จังหวัดสมุทรปราการ
  กำหนดการจัดโครงการ  วันที่  27   พฤษภาคม  ถึง วันที่   28   พฤษภาคม  2561


ทางสาขาวิชาประมง ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยขึ้นในโครงการปี 61
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด


  

    ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารศิษย์เก่าประมงบางพระ
  โครงการตลาดนัดอาชีพ RMUTTO Job Fair ครั้งที่ 3  

นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคลครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.