เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  28-04-2560

เริ่มเคลียร์พื้นที่สร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อให้ทันงานวันเกษตรแห่งชาติ
เริ่มวางโครงสร้างโรงเรือนอนุบาลกุ้งมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  1  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมประกวด ปลากัดสวยงาม   
  ความก้าวหน้าของโครงการวันเกษตรแห่งชาติ   
  อาจารย์สาขาวิชาประมงรับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัย 
  งานปัจฉิมนิเทศ คณะเกษตรฯ 
  ความคืบหน้าของบ่อปลาเลข๙ 

เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.