อาจารย์สาขาวิชาประมงรับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  30-05-2560

อาจารย์สาขาวิชาประมง ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์  กังพานิช และ ดร.อภิฤดี  สงสุข  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัยที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   
  โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ 
  โครงการเนินแสนสุข 
  ความคืบหน้าโครงการบ่มเพาะ 
  ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง 

โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง
ร่วมจัดนิทรรศการ สาหร่ายพวงองุ่น กับ โรงเรียนแสนสุข
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.