โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  11-08-2560
                           เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
                      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสาขาวิชาประมง จึงได้ร่วมใจกันในการดำเนินงานโครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน อันเป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่ง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ด้วยการมีส่วนร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
 

โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

ณ  สระน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ


   
 
 
 

   

 

 
 
 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  1  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาระดับ ปวส.ประมง จากนครศรีธรรมราชที่ฝึกงานในซ้งพันธุ์ปลามาเยี่ยมชมสาขาประมงเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อปริญญาตรี 
  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ  
  นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้ารับรางวัลเพชรมงคล ด้านกีฬาดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจาร และศาสตราจารย์ 

นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.