คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  30-01-2561

ด้วยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ร่วมกับกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีการจัดงาน "วันกุ้งจันท์ตะวันออก '61 (ครั้งที่ 22)" ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561
ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ด้วย ทางสาขาวิชาประมง
โดย ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง นายประเสริฐ พิศวงค์ นักวิชาการ
และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี 

  

   

  

        

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายละเอียดการเปิดรับสมัครโควตา ปวช. ปวส. 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 
  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 
  กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  
  แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรประมง 

งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย
งานราชมงคลน้อมเกล้า กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก
โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.