ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาระดับ ปวส.ประมง จากนครศรีธรรมราชที่ฝึกงานในซ้งพันธุ์ปลามาเยี่ยมชมสาขาประมงเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อปริญญาตรี
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  02-02-2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาระดับ ปวส.ประมง จากนครศรีธรรมราชที่ฝึกงานในซ้งพันธุ์ปลาเข้าเยี่ยมชมสาขาประมง
พร้อมดูการเรียนการสอนของสาขาวิชาและได้พูดคุยกับ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ)  เรื่องโอกาสในการทำธุรกิจเมื่อได้เข้าเรียนในสาขาวิชาประมงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อปริญญาตรี
โดยมี ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์  กังพานิช อาจารย์ชนัดดา  เกษมโชติช่วง และนายประเสริฐ พิศวงค์ ร่วมให้การต้อนรับ

ณ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตอ. วิทยาเขตบางพระ
   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายละเอียดการเปิดรับสมัครโควตา ปวช. ปวส. 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 
  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 
  กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  
  แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรประมง 

การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี
โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp)
นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.