เรียนจบสาขาวิชาประมงไปแล้วทำอะไร ?
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  15-02-2562
นาย ชัชชภูมิ บุญเรืองรุ่งธนา (สาขาวิชาประมง รุ่น 5)
กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเทคโน อะโกร บิสซิเนส จำกัด

         


 

นาย สัมพันธ์. เปาะทอง (สาขาวิชาประมง รุ่น 10)
บริษัทมาริโอ ไบโอ โปรดักส์จำกัด
ตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ

         

รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส (สาขาวิชาประมง รุ่น 3)

ว่าที่อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


         


 

นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช (สาขาวิชาประมง รุ่น 4)
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี2559

 


 

นายกำพล ลอยชื่น (สาขาวิชาประมง รุ่น 9)
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ระยอง)

          

นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ (สาขาวิชาประมง รุ่น 3)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี)

           
 

นายเมธา คธาพอชาติ (สาขาวิชาประมง รุ่น 9)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

           
 

นางจิระภา โพธิ์ศรี (สาขาวิชาประมง รุ่น 5)
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

            
 

นางสาวแสงเดือน เหมวิรัชชัย (สาขาวิชาประมง รุ่น 8)
เจ้าของกิจการบริษัท pick jp farm ธุรกิจปลาทับทิมครบวงจร

              

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร (สาขาวิชาประมง รุ่น 7)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

                     

นายนิพนธ์ ทองซิว (สาขาวิชาประมง รุ่น 2)
รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน


               


 


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศนัดตัดชุดครุย วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 1 15.00 น. เท่านั้น 
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  รายละเอียดการเปิดรับสมัครโควตา ปวช. ปวส. 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 

นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้าศึกษาดูงานที่ วันเพ็ญ ดลเสถียรฟาร์ม การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ซ้งพันธุ์ปลาพานักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำบุญสาขาวิชา และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ปี 4 (บายเนียร์) ในวันที่ 20 เมษายน 2562ณ อาคารประมง ห้อง ปม.14
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.