งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างหอพระ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-10-2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยมีวัตถุประสงค์สร้างหอพระในเขตพื้นที่บางพระ
เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธศรีเกษตรและพระพุทธรูปองค์อื่นๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย
โดยเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
ได้กราบไหว้สักการบูชา
โดยจำนวนเงินที่ได้รับในการบริจาคครั้งนี้ 1,649,061.18 บาท

   
  
    ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานแสดงนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ 
  ตารางสอบปลายภาค (ฉบับร่าง) 
  ตั้งชื่อ พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ 
  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ 
  หลักสูตรประมง 

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.