อาจารย์
อ.ศรัณยา รักเสรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อ.เบญจวรรณ ไชยวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคลครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.