เจ้าหน้าที่
นายประเสริฐ พิศวงค์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางเฟื่องฟ้า โชติปัญญา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวพูนทรัพย์ ฐิตะลักขณะ
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชาประมง
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายนภดล นาคหนู
  ตำแหน่ง : คนงานประจำห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.