กิจกรรมนักศึกษา  ค้นหาข่าว :
การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (อ่าน 15)   
โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp) (อ่าน 15) 
งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 (อ่าน 41) 
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย  (อ่าน 90) 
งานราชมงคลน้อมเกล้า กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก (อ่าน 79) 
โครงการอนุรักษ์ทะเลชล วันที่ 4-5 กันยายน 2561 (อ่าน 80) 
กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง (อ่าน 94) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนน้องเลี้ยงปลา ดำเนินการในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 (อ่าน 88) 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาประมงเข้าร่วม โครงการโครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู้ธรรมชาติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 (อ่าน 98) 
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก (อ่าน 324) 
การแข่งขันส้มตำลีลา (อ่าน 185) 
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (อ่าน 263) 
นักศึกษาวิชาประมงร่วมมือกันทำสนามเปตองของสาขาวิชา (อ่าน 206) 
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 167) 
พิธีไหว้ครู (อ่าน 272) 
นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช (อ่าน 182) 
ปฏิทินการศึกษา 2560 (อ่าน 183) 
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาประมง ร่วมพิธีมุทิตาจิต (อ่าน 173) 
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม (อ่าน 153) 
เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (อ่าน 180) 
มีข้อมูลทั้งหมด  26  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี
โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp)
นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้ารับทุนการศึกษาจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.