กิจกรรมนักศึกษา  ค้นหาข่าว :
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 5)   
พิธีไหว้ครู (อ่าน 42) 
นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช (อ่าน 77) 
ปฏิทินการศึกษา 2560 (อ่าน 81) 
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาประมง ร่วมพิธีมุทิตาจิต (อ่าน 92) 
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม (อ่าน 83) 
เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (อ่าน 105) 
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี (อ่าน 106) 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 113) 
โครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต (อ่าน 72) 
มอบของขวัญให้นักศึกษาคะแนนสูงสุดแต่ละชั้นปี (อ่าน 67) 
วันซ้อมใหญ่ก่อนเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญา (อ่าน 77) 
โครงการปล่อยปลา (อ่าน 59) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง
ร่วมจัดนิทรรศการ สาหร่ายพวงองุ่น กับ โรงเรียนแสนสุข
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.