กิจกรรมนักศึกษา  ค้นหาข่าว :
นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช (อ่าน 30) 
ปฏิทินการศึกษา 2560 (อ่าน 44) 
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาประมง ร่วมพิธีมุทิตาจิต (อ่าน 51) 
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม (อ่าน 56) 
เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (อ่าน 63) 
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี (อ่าน 80) 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 82) 
โครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต (อ่าน 45) 
มอบของขวัญให้นักศึกษาคะแนนสูงสุดแต่ละชั้นปี (อ่าน 42) 
วันซ้อมใหญ่ก่อนเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญา (อ่าน 56) 
โครงการปล่อยปลา (อ่าน 48) 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.