กิจกรรมนักศึกษา  ค้นหาข่าว :
นักศึกษาวิชาประมงร่วมมือกันทำสนามเปตองของสาขาวิชา (อ่าน 6)   
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อ่าน 20) 
พิธีไหว้ครู (อ่าน 63) 
นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช (อ่าน 98) 
ปฏิทินการศึกษา 2560 (อ่าน 100) 
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาประมง ร่วมพิธีมุทิตาจิต (อ่าน 116) 
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม (อ่าน 100) 
เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (อ่าน 123) 
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี (อ่าน 116) 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 121) 
โครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต (อ่าน 80) 
มอบของขวัญให้นักศึกษาคะแนนสูงสุดแต่ละชั้นปี (อ่าน 78) 
วันซ้อมใหญ่ก่อนเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญา (อ่าน 84) 
โครงการปล่อยปลา (อ่าน 63) 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.