ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ควันหลงวันงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 7)   
โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (อ่าน 11)   
ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 21) 
เตรียมความพร้อมในโครงการวันเกษตรแห่งชาติของสาขาวิชาประมง (อ่าน 31) 
อาจารย์สาขาวิชาประมงรับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัย (อ่าน 45) 
งานปัจฉิมนิเทศ คณะเกษตรฯ (อ่าน 47) 
ความคืบหน้าของบ่อปลาเลข๙ (อ่าน 48) 
ร่วมประกวด Cowboy&Cowgirl (อ่าน 20) 
เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง (อ่าน 112) 
มอบโครงการโรงเรือนอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 50) 
ปรึกษาหารือกับบริษัท ซีพี ในการสร้างบ่อกุ้ง ในงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 37) 
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 136) 
การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 81) 
โครงการแนะแนวการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) (อ่าน 68) 
มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ (อ่าน 37) 
ห้องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาประมง (อ่าน 40) 
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
ซ้ง พันธุ์ปลาเข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาประมง
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ
เข้าร่วมงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.