ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 8)   
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (อ่าน 47) 
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ (อ่าน 71) 
โครงการเนินแสนสุข (อ่าน 55) 
ความคืบหน้าโครงการบ่มเพาะ (อ่าน 34) 
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง (อ่าน 51) 
ร่วมจัดนิทรรศการ สาหร่ายพวงองุ่น กับ โรงเรียนแสนสุข (อ่าน 90) 
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 59) 
ควันหลงวันงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 57) 
โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (อ่าน 94) 
ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 50) 
เตรียมความพร้อมในโครงการวันเกษตรแห่งชาติของสาขาวิชาประมง (อ่าน 70) 
อาจารย์สาขาวิชาประมงรับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัย (อ่าน 91) 
งานปัจฉิมนิเทศ คณะเกษตรฯ (อ่าน 85) 
ความคืบหน้าของบ่อปลาเลข๙ (อ่าน 79) 
ร่วมประกวด Cowboy&Cowgirl (อ่าน 36) 
เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง (อ่าน 201) 
มอบโครงการโรงเรือนอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 78) 
ปรึกษาหารือกับบริษัท ซีพี ในการสร้างบ่อกุ้ง ในงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 45) 
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 207) 
มีข้อมูลทั้งหมด  24  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.