ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้ารับรางวัลเพชรมงคล ด้านกีฬาดีเด่น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย (อ่าน 3)   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 40) 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจาร และศาสตราจารย์ (อ่าน 78) 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว 18 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 11) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 45) 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (อ่าน 53) 
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ (อ่าน 103) 
โครงการเนินแสนสุข (อ่าน 82) 
ความคืบหน้าโครงการบ่มเพาะ (อ่าน 44) 
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง (อ่าน 69) 
ร่วมจัดนิทรรศการ สาหร่ายพวงองุ่น กับ โรงเรียนแสนสุข (อ่าน 106) 
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 70) 
ควันหลงวันงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 69) 
โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (อ่าน 108) 
ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 59) 
เตรียมความพร้อมในโครงการวันเกษตรแห่งชาติของสาขาวิชาประมง (อ่าน 81) 
อาจารย์สาขาวิชาประมงรับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัย (อ่าน 98) 
งานปัจฉิมนิเทศ คณะเกษตรฯ (อ่าน 99) 
ความคืบหน้าของบ่อปลาเลข๙ (อ่าน 89) 
ร่วมประกวด Cowboy&Cowgirl (อ่าน 41) 
มีข้อมูลทั้งหมด  28  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.