ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ซ้งพันธ์ุปลาได้พานักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง (อ่าน 305) 
ร่วมจัดนิทรรศการ สาหร่ายพวงองุ่น กับ โรงเรียนแสนสุข (อ่าน 475) 
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 354) 
ควันหลงวันงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 246) 
โครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (อ่าน 416) 
ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 139) 
เตรียมความพร้อมในโครงการวันเกษตรแห่งชาติของสาขาวิชาประมง (อ่าน 170) 
อาจารย์สาขาวิชาประมงรับรางวัลเกียรติบัตรนักวิจัย (อ่าน 199) 
งานปัจฉิมนิเทศ คณะเกษตรฯ (อ่าน 230) 
ความคืบหน้าของบ่อปลาเลข๙ (อ่าน 176) 
ร่วมประกวด Cowboy&Cowgirl (อ่าน 134) 
เริ่มดำเนินการสร้างโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง (อ่าน 463) 
มอบโครงการโรงเรือนอนุบาลลูกกุ้ง (อ่าน 173) 
ปรึกษาหารือกับบริษัท ซีพี ในการสร้างบ่อกุ้ง ในงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 137) 
การเพาะพันธุ์ปลาดุกเตรียมรับงานเกษตรแห่งชาติ (อ่าน 447) 
การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 414) 
โครงการแนะแนวการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2) (อ่าน 362) 
มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ (อ่าน 127) 
ห้องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาประมง (อ่าน 133) 
มีข้อมูลทั้งหมด  39  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2

นักศึกษาสาขาวิชาประมง เข้าศึกษาดูงานที่ วันเพ็ญ ดลเสถียรฟาร์ม การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ซ้งพันธุ์ปลาพานักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันไหว้ครูสาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำบุญสาขาวิชา และงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ปี 4 (บายเนียร์) ในวันที่ 20 เมษายน 2562ณ อาคารประมง ห้อง ปม.14
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.