ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
ประชุมหารือเรื่องโครงการค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก (อ่าน 21)  
ประชุมหารือเรื่องโครงการค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก ...
ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 31)
ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 23)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ...
กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 (อ่าน 50)
กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 ...
  ประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 48)07-08-2562  
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 53)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 262)10-08-2561
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 183)23-07-2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (อ่าน 193)17-07-2561
  ประกาศ     
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 6)25-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 21)04-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 18)04-07-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  (อ่าน 31)17-06-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  (อ่าน 23)17-06-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 24)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 99)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 23)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 80)03-07-2562
สภาเกษตรกร จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงานโครงการเวทีเสวนา (เอกสารฝากประชาสัมพันธ์) (อ่าน 28)14-06-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลสำเร็จของการอบรมการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน  (อ่าน 9)07-08-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีนักศึกษา ถูกทำร้ายร่างกาย (ติดต่อเอกสาร สำนักงานคณะ) (อ่าน 13)07-08-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีนักศึกษา ถูกทำร้ายร่างกาย (ติดต่อเอกสาร ที่สำนักงานคณะเกษตร) (อ่าน 8)07-08-2562  
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์สารสนเทศ (อ่าน 6)07-08-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี“ (อ่าน 27)26-07-2562
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 443)09-05-2560
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 75)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) (อ่าน 50)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม) (อ่าน 47)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์) (อ่าน 39)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม) (อ่าน 38)30-05-2562
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 133)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 136)26-09-2561
  Download File     
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 42)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 124)30-10-2561
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 125)30-10-2561
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 170)29-10-2561
(กองคลัง) ขอส่งคืนเงินยืมราชการ (อ่าน 129)29-10-2561
  รับสมัครงาน     
บริษัท Eastern Grand C จำกัด รับสมัครงาน (ด้านสัตวบาล) (อ่าน 58)05-06-2562
รับสมัครตำแหน่งงานสัตวบาล (อ่าน 156)20-02-2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน (อ่าน 674)28-07-2560
บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม (อ่าน 1,395)16-05-2560
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 594)19-04-2560
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 132  
เข้าชมเดือนนี้ : 5,577  
เข้าชมปีนี้ : 53,537  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 214,407  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.