ค้นหา:
 
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  10-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ภาพบรรยากาศภายในงานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานพรรณไม้งามอร่ามชลประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการอบรมการจัดสวนขวด Terrarium โดยวิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยงานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2562
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  142  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561   
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒   
  วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562   
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 
  อบรมการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ 
     บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล
     

     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.