ค้นหา:
 
  การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  26-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept "สวนใช้ได้" ในงาน"พรรณไม้งามอร่ามชล" ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2562 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1.นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
2.นายวรวัฒน์ สุขสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.นายสรรพวิท ชินะโชติ
2.นายทักษิณ คุณพันธ์
รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.นายพงศกร หอมรื่น
2.นายพิพัฒน์ สุขชูศรี
3.นายธนกร จารุอินทร์
4.นางสาวชญาดา ไตรสินธ์
5.นางสาวกมลรัตน์ เรืองศรี
6.นางสาวลัคณา ศิริบุตร
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา 
  แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 
  วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ 
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่๒/๒๕๖๒ 
     กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา
     กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา

     บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน
     

     บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
     

     แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
     ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้มีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

     บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.