ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 1605 เวียนหนังสือ 9 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-12-2560   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 1605

ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 ฉบับ

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ที่ สธ 0607/ว09595 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

2. บริษัท อิไลด์ไฟร์บอลโปร ที่ อีแอลพี บค60/11-002 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ศธ 0579.15  ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

4. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (สนช) (กสทช.) 0008/(ส)ว6291 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

5. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @Sasin 2018

 

6. วัดบางวิเวก ที่ บว.พิเศษ /2560  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศึกษา (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูต 19 ธันวาคม

 

7. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ ศธ0574/ว.2333 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)

 

8. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ที่ ส.272/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560

 

9. ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ที่ กษ 2605.15/ว821 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (รายเดือน)  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว 0923 เวียนหนังสือ 31 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0914 เวียนหนังสือ 19 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.