ค้นหา:
 
 

7 มกราคม 2559  ☼ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม

8 มกราคม 2559 ☼ ร่วมกิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

19 มกราคม 2559 ☼ โครงการอบรมเพื่อการผลิตตำรา

24 มกราคม 2559 ☼ ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

27 พฤษภาคม 2559 ☼ โครงการแผนยุทธศาสตร์คณะ

1 กันยายน 2559 ☼ โครงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตร

6 กันยายน 2559 ☼ ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม

10 สิงหาคม 2559 ☼ กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา

 
 
 
 
10 มกราคม 2560  ประชุมคณาจารย์
 
18 มกราคม 2560  โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
26 กันยายน 2560 ☼ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเกษตร (เพิ่มเติม)   ***รอก่อน***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.