ค้นหา:
 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
9 มกราคม 2561 ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม (อ่าน 13)   
18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 33) 
26 กันยายน 2560 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเกษตร (อ่าน 36) 
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (อ่าน 30) 
1 พฤศจิกายน 2560 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (อ่าน 24) 
พิธีบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (12 ตุลาคม 2560) (อ่าน 54) 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (22 กันยายน 2560) (อ่าน 36) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (อ่าน 128) 
ประชุมคณาจารย์ (อ่าน 117) 
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย (อ่าน 119) 
รายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์และบุคลากรนออกสถานที่ (อ่าน 108) 
รายชื่อ ผู้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 85) 
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
     เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท
     กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบ

     ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
     ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.