แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  หลักสูตร
  โครงการและงานวิจัย
  ผลงานนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  5
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  364
 เยี่ยมชมปีนี้ :  4,976
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  9,322
 IP :  54.81.76.247
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
  ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/คณาจารย์     
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (อ่าน 16)
ในวัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล ...
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออกแบบและเข้าร่วมเสวนาทาง วิชาการในประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลความรู้ที่ได้รับสู่การใช้งานจร (อ่าน 10)
วันที่ ๒ พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...
โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ (อ่าน 64)
ระหว่าวันที่ 11 -19 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ...
ไหล “ภูมิทัศน์“  (อ่าน 56)
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ...
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 65)
12 เมษายน 2569 ...
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน (อ่าน 73)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (อ่าน 61) ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2560 (อ่าน 115)
ศิษย์เก่าและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน วัดสัจจธรรมอุเทนถวายหรือสำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว(เดิม) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีวันเสาร์ 1 เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารภาพที่แนบมา ขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้า (อ่าน 14)
ขอให้กุศลผลบุญบันดาลให้ท่านทั้งหลายอุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณ เทอญ ...
เชิญเข้าร่วม Tagb Forum /เสวนา สสมท “มาตารการตาม ม.44 กับการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาไทย (อ่าน 80)
ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝดรงแรมแมนดาริน ...
เรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices (อ่าน 116)
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์. ...
การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560“ (อ่าน 118)
  ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 83)
ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ...
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 78)
ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ...
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 74)
ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ...
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 74)
ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก  (อ่าน 77)
ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๒) ...
  คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึุกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออแบบและเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อประมวลความรู้ที่ได้รับสู่บัณฑิตนักปฎิบัติ (อ่าน 16)
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมื่องทองธานี ...
แต่งตั้งบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (อ่าน 40)
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 “โครงการบรูณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา“ (อ่าน 19)
ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (อ่าน 50)
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเว็บไซค์สารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 32) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคดนดลยีภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (อ่าน 64)
อาจารยืในสาขาวิชา ...
  คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
เรื่องให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ (อ่าน 76) แต่งตั้งรองคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม (อ่าน 83)
แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนตำแหน่งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (อ่าน 67) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 53)
ผศ. ทัศน์ ขันเขื่อน , ผศ. สัจจา ก้อนพรหม ...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ปี 60 (อ่าน 52)
ผศ. สัจจา ก้อนพรหม , อาจารย์จอมยศ กิจนุกลู ...

โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
ไหล “ภูมิทัศน์“
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.