ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ (เข้าชม : 18) 
 ไหล “ภูมิทัศน์“  (เข้าชม : 20) 
 รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เข้าชม : 28) 
 กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน (เข้าชม : 25) 
 การแข่งขันส้มตำลีลา (เข้าชม : 29) 
 พิธีซ้อมย่อยพระาชทานปริญญา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เข้าชม : 39) 
 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดจัดสวน งานพรรณไม้งามอร่ามชล จ.ชลบุรี  (เข้าชม : 45) 
 ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังงานภูมืทัศน์ ณ สวนสัตว์ดุสิต พระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศ ฯ (เข้าชม : 29) 
 เข้าร่วมงานชลบุรีแฟร์ (เข้าชม : 39) 
 โครงการจัดสวนขนาดเล็ก (เข้าชม : 32) 
 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล จ.สุรินทร์ (เข้าชม : 31) 
 อบรมการวางผังพื้นที่พิเศษ และเข้าศึกษาพื้นที่จริง ณ สวนพฤกศาสตร์ (ในพื้นที่ชุ่มน้ำ) จ.ระยอง  (เข้าชม : 18) 
 นักศึกษาชั้นปี 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เข้าชม : 173) 
 โครงการพัฒนานักศึกษาภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (เข้าชม : 186) 
 โครงการดนตรีเพื่อพ่อ (เข้าชม : 232) 
 แจ้งดับกระแสไฟฟ้่า (เข้าชม : 223) 
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
     ระหว่าวันที่ 11 -19 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

     ไหล “ภูมิทัศน์“
     ในวันที่ 19 เมษายน 2561

     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึุกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออแบบและเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อประมวลความรู้ที่ได้รับสู่บัณฑิตนักปฎิบัติ
     ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมื่องทองธานี

     แต่งตั้งบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
     ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

     รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
     12 เมษายน 2569


โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
ไหล “ภูมิทัศน์“
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.