ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ (เข้าชม : 90) 
 ไหล “ภูมิทัศน์“  (เข้าชม : 79) 
 รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เข้าชม : 87) 
 กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน (เข้าชม : 105) 
 การแข่งขันส้มตำลีลา (เข้าชม : 88) 
 พิธีซ้อมย่อยพระาชทานปริญญา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เข้าชม : 91) 
 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดจัดสวน งานพรรณไม้งามอร่ามชล จ.ชลบุรี  (เข้าชม : 104) 
 ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังงานภูมืทัศน์ ณ สวนสัตว์ดุสิต พระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศ ฯ (เข้าชม : 44) 
 เข้าร่วมงานชลบุรีแฟร์ (เข้าชม : 85) 
 โครงการจัดสวนขนาดเล็ก (เข้าชม : 76) 
 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล จ.สุรินทร์ (เข้าชม : 78) 
 อบรมการวางผังพื้นที่พิเศษ และเข้าศึกษาพื้นที่จริง ณ สวนพฤกศาสตร์ (ในพื้นที่ชุ่มน้ำ) จ.ระยอง  (เข้าชม : 33) 
 นักศึกษาชั้นปี 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เข้าชม : 194) 
 โครงการพัฒนานักศึกษาภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (เข้าชม : 236) 
 โครงการดนตรีเพื่อพ่อ (เข้าชม : 289) 
 แจ้งดับกระแสไฟฟ้่า (เข้าชม : 284) 
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     แต่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
     

     แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
     ประจำปี 2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

     โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
     ในวัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออกแบบและเข้าร่วมเสวนาทาง วิชาการในประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลความรู้ที่ได้รับสู่การใช้งานจร
     วันที่ ๒ พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
ไหล “ภูมิทัศน์“
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.