กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน
  หมวด  ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/คณาจารย์   วันที่ประกาศ  19-04-2561
วันที่ 2 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมการ แข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โดย ผลการตัดสิน 1. รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินสด 3,000 บาท ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ - นายกาจเกม ชาลีวรรณ - นางสาวปุณยาภร ภู่อร่าม - นางสาววิไลลักษณ์ อรกุล มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  4  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/คณาจารย์
  โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ 
  ไหล “ภูมิทัศน์“  
  รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
  การแข่งขันส้มตำลีลา 
  พิธีซ้อมย่อยพระาชทานปริญญา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
     โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
     ระหว่าวันที่ 11 -19 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

     ไหล “ภูมิทัศน์“
     ในวันที่ 19 เมษายน 2561

     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึุกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออแบบและเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในประเทศไทยและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อประมวลความรู้ที่ได้รับสู่บัณฑิตนักปฎิบัติ
     ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมื่องทองธานี

     แต่งตั้งบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
     ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

     รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
     12 เมษายน 2569


โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
ไหล “ภูมิทัศน์“
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.