ข้อมูลบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ทัศน์ ขันเขื่อน
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สัจจา ก้อนพรหม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ จอมยศ กิจนุกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ภาณุ เอี่ยมต่อม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นาง ทัศนี กสิวิทย์
  ตำแหน่ง : แม่บ้าน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวธิดารัตน์ ปราวมงศ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารธุรการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  ส่วนราชการ :
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
     ประจำปี 2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

     โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
     ในวัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล


นักศึกษาชั้นปี 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการพัฒนานักศึกษาภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
โครงการดนตรีเพื่อพ่อ
แจ้งดับกระแสไฟฟ้่า
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.