อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สัจจา ก้อนพรหม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ จอมยศ กิจนุกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ภาณุ เอี่ยมต่อม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
     การจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง ขนาด 3 X 2 เมตร ภายใต้แนวคิด “สวนโมเดิร์นสไตล์ (Modern Style Garden ) เขียว สวย หอม “ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562

      โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp) ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตรการจัดสวนแก้ว
     ในวัรที่ 17-18 มกราคม 2552

     โครงการเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก
     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในจังหวัดชลบุรีและผู้มีความสนใจศึกษาต่อ เกิดความสนใจสมัครเรียนต่อรวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารที่เข้าถึงและโดนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย


ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
โครงการ แคมป์การเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตร (Math & Agri. Innovation Camp) ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนวัตกรรมเกษตรการจัดสวนแก้ว
โครงการเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก
นักศึกษาชั้นปี 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.