อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สัจจา ก้อนพรหม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ จอมยศ กิจนุกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ภาณุ เอี่ยมต่อม
  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     โครงการเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก
     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในจังหวัดชลบุรีและผู้มีความสนใจศึกษาต่อ เกิดความสนใจสมัครเรียนต่อรวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารที่เข้าถึงและโดนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

     แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
     ประจำปี 2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์


โครงการเปิดบ้านราชมงคลตะวันออก
นักศึกษาชั้นปี 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการพัฒนานักศึกษาภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
โครงการดนตรีเพื่อพ่อ
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.