ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/คณาจารย์  ค้นหาข่าว :
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (อ่าน 17) 
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานมหกรรมเกี่ยวกับการออกแบบและเข้าร่วมเสวนาทาง วิชาการในประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลความรู้ที่ได้รับสู่การใช้งานจร (อ่าน 11) 
โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ (อ่าน 68) 
ไหล “ภูมิทัศน์“  (อ่าน 59) 
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 69) 
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน (อ่าน 76) 
การแข่งขันส้มตำลีลา (อ่าน 61) 
พิธีซ้อมย่อยพระาชทานปริญญา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 67) 
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดจัดสวน งานพรรณไม้งามอร่ามชล จ.ชลบุรี  (อ่าน 86) 
ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังงานภูมืทัศน์ ณ สวนสัตว์ดุสิต พระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศ ฯ (อ่าน 36) 
เข้าร่วมงานชลบุรีแฟร์ (อ่าน 65) 
โครงการจัดสวนขนาดเล็ก (อ่าน 56) 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล จ.สุรินทร์ (อ่าน 56) 
อบรมการวางผังพื้นที่พิเศษ และเข้าศึกษาพื้นที่จริง ณ สวนพฤกศาสตร์ (ในพื้นที่ชุ่มน้ำ) จ.ระยอง  (อ่าน 25) 
ทำบุญประจำสาขาวิชา (อ่าน 101) 
นักศึกษาชั้นปี 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 183) 
โครงการพัฒนานักศึกษาภูมิทัศน์สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (อ่าน 214) 
โครงการดนตรีเพื่อพ่อ (อ่าน 263) 
มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
ไหล “ภูมิทัศน์“
รดน้ำดำหัว คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมการแข่งขันจัดทำสำรับอาหารคาว-หวาน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.