อาจารย์
รศ.ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.อนุชา จุลกะเสวี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ วชิราภรณ์ เรือนแป้น
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากิจการนักศึกษา
ดร.ธนิตชยา พุทธมี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ณัฏฐยา เรือนแป้น
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.รัตติกาล เสนน้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.รุศมา มฤบดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นายธนาวัฒน์ เยมอ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นายอภิสิทธ์ ชิตวณิช
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นางสาวสุพรรษา สุขแก้ว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดรับบุคคลเข้าร่วมงาน
     

     นักศึกษาแข่งขันการจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะขนาดใหญ่ ในงานชลบุรีแฟร์
     นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะขนาดใหญ่ และเข้าร่วมพิธีเปิดงานชลบุรีแฟร์

     ศึกษาดูงานนอกสถานที
     


บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดรับบุคคลเข้าร่วมงาน
นักศึกษาแข่งขันการจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะขนาดใหญ่ ในงานชลบุรีแฟร์
ศึกษาดูงานนอกสถานที
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.