เจ้าหน้าที่
นางสาวเกษรา สนโชค
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวดรุณี พันหล่อมโส
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวศิริพร โชติชนาวงศ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุระการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายสุขเกษม ทิพภูนอก
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาววนิดา ปาละวงศ์
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำตึก
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายประยงค์ วันชัย
  ตำแหน่ง : คนงาน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางย้อย มีสุวรรณ์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางรมิดา วิงสกุล
  ตำแหน่ง : คนงาน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายมงคล งามทรัพย์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายสมจิตร ชาติวงษ์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
มีข้อมูลทั้งหมด  10  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มทร.ตะวันออก ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
     

     กิจกรรมโครงการสอนน้องดำนา
     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา จำนวน 40 คน มาเรียนรู้การดำนาแบบวิถีไทย

     โครงการบ่มเพาะธุรกิจการผลิตข้าวโพดหวานครบวงจร
     ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มทร.ตะวันออก ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมโครงการสอนน้องดำนา
โครงการบ่มเพาะธุรกิจการผลิตข้าวโพดหวานครบวงจร
พิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปีการศึกษา 2560
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.