เจ้าหน้าที่
นางสาวเกษรา สนโชค
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวดรุณี พันหล่อมโส
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวศิริพร โชติชนาวงศ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุระการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายสุขเกษม ทิพภูนอก
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาววนิดา ปาละวงศ์
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำตึก
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางประนอม คงณรงค์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

กิจกรรมอำลาพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
การพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ
ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.