ค้นหา:
 
  โครงการต้นกล้าราชมงคลตะวันออก การแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  05-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ด้วย วันที่ 2-4 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยต่างๆ โดยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ตรงกับสายการเรียนที่นักเรียนต้องการสำหรับนำไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยเข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

2.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

6.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

 มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  68  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.