ค้นหา:
 
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  13-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ด้วย วันที่ 12 กันยายน 2562 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562

แด่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา จุลกะเสวี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  171  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.