ค้นหา:
 
  การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  26-09-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept "สวนใช้ได้" ในงาน"พรรณไม้งามอร่ามชล" ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2562 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1.นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
2.นายวรวัฒน์ สุขสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.นายสรรพวิท ชินะโชติ
2.นายทักษิณ คุณพันธ์
รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.นายพงศกร หอมรื่น
2.นายพิพัฒน์ สุขชูศรี
3.นายธนกร จารุอินทร์
4.นางสาวชญาดา ไตรสินธ์
5.นางสาวกมลรัตน์ เรืองศรี
6.นางสาวลัคณา ศิริบุตร
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.