ค้นหา:
 
  แนะแนว โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  12-11-2562   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาใหม่ที่สนใจ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.