ค้นหา:
 
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดูงานที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  14-11-2562   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้พานักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียน สามารถสัมผัส ลงมือปฏิบัติ และเก็บประสบการจริงที่แปลกใหม่ทั้งใน และนอกห้องเรียน โดยท่านรองศาสตราจารย์ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดต้อนรับนักเรียนจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
                    ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ในโอกาสต่อๆไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  185  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.