ค้นหา:
 
  ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
  หมวด  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   วันที่ประกาศ  29-07-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.