ค้นหา:
 
  Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”
  หมวด  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   วันที่ประกาศ  07-09-2564   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

 

ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้

โดยใส่ Passcode: D9RF&K*u

 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”

ภาคเช้า https://zoom.us/rec/share/LKgZWQoS6wop5zt5gsH_Ju0EGomzbIwkCkMPHTtobJX8OGblw6xIHGgJ4YXE5BY.E-8SfvFSfkavBH9D?startTime=1630978361000 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”

ภาคบ่าย

https://zoom.us/rec/share/LKgZWQoS6wop5zt5gsH_Ju0EGomzbIwkCkMPHTtobJX8OGblw6xIHGgJ4YXE5BY.E-8SfvFSfkavBH9D?startTime=1630995137000  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุน 
  การเขียนข้อเสนอการวิจัย 
  การประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.