ค้นหา:
 
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา  ค้นหาข่าว :
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญคณะฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 28) 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับรางวัล Person of the Year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี“ ประจำปี 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย“ (อ่าน 63) 
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ขอความร่วมมือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ในการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ (อ่าน 97) 
ลงนาม MOUระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน (อ่าน 106) 
ประชุมหารือถึงแนวทางการ นำเครื่องจักรมามาตั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่เป็นหลักสูตรที่เรียนและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเปิดอบรมระยะสั้นต่างๆในอนาคต (อ่าน 86) 
งาน Thai Aqua Expo 2020 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 96) 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมภาษาที่3 (ภาษาญี่ปุ่น)ก่อนการมีงานทำให้แก่นักศึกษา (อ่าน 122) 
สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม (อ่าน 108) 
ประชุมการสำรวจความต้องการของ ๑๐ ชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ประจำปี๒๕๖๔  (อ่าน 92) 
กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปี 2563 (อ่าน 100) 
กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563 (อ่าน 122) 
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Upskill/Reskill/Newskill)  (อ่าน 94) 
ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) (อ่าน 157) 
ประชุมร่วมกับบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อหารือทำความร่วมมือด้าน วิชาการ วิจัย และการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (อ่าน 92) 
หลักสูตรระยะสั้น ๓ หลักสูตร (อ่าน 117) 
ลงพื้นวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและหารือทำความร่วมมือทางวิชาการดัานนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  (อ่าน 96) 
ทำความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด, บริษัทศุโขศาสตร์ จำกัด และบริษัท อาหารชั้นเลิศ จำกัด (อ่าน 88) 
ข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔๙ (อ่าน 105) 
งานเกษียณ ประจำปี 2563 (อ่าน 141) 
ตรวจประกัน 2562 (อ่าน 123) 
มีข้อมูลทั้งหมด  126  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.