ค้นหา:
 
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา  ค้นหาข่าว :
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (อ่าน 94) 
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  (อ่าน 79) 
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 74) 
การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 807) 
การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก (อ่าน 786) 
มอบโล่รางวัลให้แก่สมาชิกชมรมสิ่งแวดล้อม RMUTTO Green Brapra (อ่าน 758) 
พิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซม ในสวนยางพารา (อ่าน 774) 
ถ่ายทำคลิปวิดีโอ นิทรรศการสาขาวิชาประมง (อ่าน 746) 
ถ่ายทำคลิปวิดีโอ นิทรรศการสาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 741) 
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (อ่าน 746) 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมที่2 วันดำนาปลูกข้าว  (อ่าน 769) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญคณะฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 749) 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้ารับรางวัล Person of the Year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี“ ประจำปี 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย“ (อ่าน 716) 
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ขอความร่วมมือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ในการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ (อ่าน 795) 
ลงนาม MOUระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน (อ่าน 740) 
ประชุมหารือถึงแนวทางการ นำเครื่องจักรมามาตั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่เป็นหลักสูตรที่เรียนและปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเปิดอบรมระยะสั้นต่างๆในอนาคต (อ่าน 740) 
งาน Thai Aqua Expo 2020 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 735) 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมภาษาที่3 (ภาษาญี่ปุ่น)ก่อนการมีงานทำให้แก่นักศึกษา (อ่าน 748) 
สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม (อ่าน 738) 
ประชุมการสำรวจความต้องการของ ๑๐ ชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน ประจำปี๒๕๖๔  (อ่าน 738) 
มีข้อมูลทั้งหมด  137  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.